New

GitHub Student Developer Pack

Участие Яндекс облака в пакете GitHub Student Developer Pack (https://education.github.com/pack)